html / css / javascript

Eén van de basistalen van het internet om een website te ontwerpen is HTML en CSS. HTML zorgt voor de structuur van informatie, terwijl CSS voor een aantrekkelijk visueel geheel zal zorgen. Op die manier is het mogelijk om een eigen website te maken, en zorgen wij ervoor dat dit bereikbaar is via het internet.

Xavier komt al een paar jaar naar de Dojo's in Eeklo en coacht deelnemers die websites willen bouwen, apps maken, ...